ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δήμος Διονύσου

Διεύθυνση Εσόδων και περιουσίας
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1
Άγιος Στέφανος Τ.Κ. 145 65

Τηλ Επικοινωνίας 213 2030 619

Email : halkiadaki@dionysos.gr